This campaign is now closed.Białoruś: Kampania na rzecz przywrócenia do pracy działacza związkowego

We współpracy z IndustriALL i Niezależnym Białoruskim Związkiem`` Zawodowym górników, pracowników chemicznych, rafinerii, energetyki, transportu, budownictwa i innych pracowników. Niezależny Związek walczy o prawa pracownicze na autorytarnej Białorusi. IndustriALL reprezentuje 50 milionów pracowników w 140 krajach w sektorach wydobywczym, energetycznym i produkcyjnym i jest siłą globalnej solidarności, podejmującej walkę o lepsze warunki pracy i prawa związków zawodowych na całym świecie.

Mikałaj Waładzko stracił pracę przy budowie kopalni na Białorusi po założeniu związku lokalnego broniącego praw pracowniczych. Prace prowadzone są przez niemiecką firmę Redpath Deilmann należącą do kanadyjskiej kopalni Redpath Mining. Od maja 2019 r. pracownicy ubiegają się o certyfikację inspekcji bezpieczeństwa pracy, która daje pracownikom podziemnym prawo do dodatkowych świadczeń i gwarancji. Aby bronić swoich praw, pracownicy utworzyli związek lokalny przy wsparciu Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego (BITU). Firma odpowiedziała represjami i nie przedłużyła umowy o pracę Mikałaja.
Wykwalifikowany specjalista, pozostaje bez pracy, w trakcie pandemii COVID-19, od 31 marca. Prosimy o wsparcie apelu BITU i IndustriALL dotyczącego odnowienia umowy o pracę działacza związkowego Mikałaja Waładzko, certyfikacji miejsc pracy w Redpath Deilmann i zastosowania wszystkich środków bezpieczeństwa pracy wymaganych przez prawo białoruskie.
Twoja wiadomość zostanie wysłana do następujących adresatów:
George.Flumerfelt@redpathmining.com, jochen.greinacher@redpathmining.com, holger.hertel@redpathmining.com, unionbnp@yahoo.com