Sarado na ang kampanyang ito.Myanmar: Dapat wakasan ng UN ang Hunta ng Militar

Sa pakikipag tulungan sa mga Global Unions na ito:Simula noong marahas na pag-agaw ng kapangyarihan sa demokratikong pamahalaan ng Myanmar noong 2021, ang hunta ng militar ay pumatay na ng higit 2,000 sibilyan—kasama na ang mga unyonista at kabataan, nagkulong ng 14,000 at sapilitang naglikas ng higit 1 milyong katao.

Minsan pang bumugso sa taong ito ang karahasan, nang walang nananagot, nang bitayin ng militar sa harap ng publiko ang apat na aktibista. May balak pa itong magbitay ng dagdag na 41 bilanggong politikal. Ang diktaturya ay nagpataw na rin ng tatlong taong pagkakabilanggo kay State Councilor Aung San Suu Kyi, na may parusang mabigat na trabaho. Tinanggihan din ng pamahalaang militar ang hiling ng pandaigdigang komunidad na magsagawa ng usapang pangkapayapaan, at binali ang pangako nitong ipatupad ang ASEAN’s five-point consensus.

Ang walang pakundangang kalupitan ng hunta ng militar ay patuloy. Noong Setyembre 13, 2022, sa pagbubukas pa man din ng ika-77 Sesyon ng United Nations General Assembly (UNGA), ang hunta ay nagkulong ng limang (5) unyonista mula sa Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM). Ayon sa mga ulat, ang mga unyonista ay pinagbubugbog at binaril pa ang isa.

Kailangan na itong wakasan! Sa diwa ng pagkakaisa at demokrasya, nananawagan ang Global Unions sa ika-77 Sesyon ng United Nations General Assembly (UNGA), na:

1. Irekomenda ang pagpasá ng credentials o pagkilala sa National Unity Government (NUG).

2. Pagtibayin ang pagtatalaga kay G. Kyaw Moe Tun bilang Permanenteng Kinatawan ng Myanmar sa United Nations.

3. Papanagutin ang hunta ng militar sa mga krimen nito laban sa sangkatauhan sa International Criminal Court (ICC) batay sa natuklasan ng UN Fact Finding Mission noong 2018.

4. Hikayatin ang UN Security Council na ipagbawal ang pagpasok ng mga sandata sa Myanmar batay sa UNGA Resolution 75/287, at ihinto ang pakikipagkalakalan o magpataw ng parusang pang-ekonomiko sa hunta ng militar.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
hucons.nyf@mfa.gov.hu, info.ny@mfa.gov.hu